Ý nghĩa câu Hiện thực là bờ bê này

Ý nghĩa câu Hiện thực là bờ bê này

Ý nghĩa câu Hiện thực là bờ bê này

Loading

Hiện thực là bờ bên này; lý tưởng là bờ bên kia

Hiện thực là bờ bên này; lý tưởng là bờ bên kia, ở giữa là dòng sông cuồn cuộn chảy, hành động là chiếc cầu bắc ngang sông.
 
Kleiloyev (Nga)

Loading

Related Posts


Back to top
Tổng số online