Sự trả thù thâm độc

Sự trả thù thâm độc
Notepad online -Tạo ghi chú online miễn phí, dễ dàng và lưu trữ vĩnh viễn

Sự trả thù thâm độc

Loading

Sự trả thù thâm độc

Khi một người đàn ông trộm mất vợ của anh, không có sự trả thù nào thâm độc hơn là cứ để hắn giữ lấy nàng.
-
When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her.

Sacha Guitry

 

Loading

Tag: Sự trả thù thâm độc

Related Posts


Home » Danh ngôn Hạnh phúc » Danh ngôn Cư xử » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top