Sự thật về hôn nhân

Sự thật về hôn nhân

Sự thật về hôn nhân

Loading

Sự thật về hôn nhân

Hôn nhân chứa đựng nhiều hơn là chỉ bốn chân trên một cái giường.
-
More belongs to marriage than four legs in a bed.

Rainer Maria Rilke

 

Loading

Tag: Sự thật về hôn nhân

Related Posts


Home » Danh ngôn Hạnh phúc » Danh ngôn Gia đình » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top