Tin tức giới trẻ 24h mới nhất!

Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.
Notepad online -Tạo ghi chú online miễn phí, dễ dàng và lưu trữ vĩnh viễn

Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Loading

Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn. Ngạn ngữ Ấn Độ

Loading

Tag: Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Related Posts


Home » Danh Ngôn Cuộc Sống » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top