Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Loading

Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn. Ngạn ngữ Ấn Độ

Loading

Tag: Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Related Posts


Home » Danh Ngôn Cuộc Sống » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top