Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm

Loading

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

Loading

Tag: Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm

Related Posts


Home » Danh Ngôn Cuộc Sống » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top
Tổng số online