Tin tức giới trẻ 24h mới nhất!

Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào

Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào

By ANHDEP24H

Flag as inappropriate
Score: 5
5
From 16,588 Ratings
Notepad online -Tạo ghi chú online miễn phí, dễ dàng và lưu trữ vĩnh viễn

Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào

Loading

Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào

Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào, nhưng có những cái ngu mang tính chu kỳ.

Loading

Tag: Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào

Related Posts


Home » Danh ngôn Vui » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top