Cái túi càng nhẹ đi bao nhiêu thì nỗi buồn càng nặng bấy nhiêu.

Cái túi càng nhẹ đi bao nhiêu thì nỗi buồn càng nặng bấy nhiêu.

By ANHDEP24H

Flag as inappropriate
Score: 5
5
From 31,152 Ratings

Cái túi càng nhẹ đi bao nhiêu thì nỗi buồn càng nặng bấy nhiêu.

Loading

Cái túi càng nhẹ đi bao nhiêu thì nỗi buồn càng nặng bấy nhiêu.

Cái túi càng nhẹ đi bao nhiêu thì nỗi buồn càng nặng bấy nhiêu.
 
Tục ngữ Nam Tư

Loading

Tag: Cái túi càng nhẹ đi bao nhiêu thì nỗi buồn càng nặng bấy nhiêu.

Related Posts


Home » Danh ngôn Vui » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top