Tin tức giới trẻ 24h mới nhất!

Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta

Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta

By ANHDEP24H

Flag as inappropriate
Score: 3
3
From 40,303 Ratings
Notepad online -Tạo ghi chú online miễn phí, dễ dàng và lưu trữ vĩnh viễn

Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta

Loading

Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta

Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.
 
Anais Nin

Loading

Tag: Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta

Related Posts


Home » Danh ngôn Tình bạn » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top