Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng

Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng

By ANHDEP24H

Flag as inappropriate
Score: 4
4
From 83,312 Ratings

Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng

Loading

Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng

Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend but sometimes I want to hush, afraid that somebody might take you away from me.
Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng tôi mới may mắn làm sao khi tôi có bạn là bạn của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn im lặng, sợ rằng ai đó sẽ “cướp” bạn đi mất.
 
Vô Danh

Loading

Tag: Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng

Related Posts


Home » Danh ngôn Tình bạn » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top