Tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa

Tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa

Tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa

Loading

Tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa

Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.

Khuyết danh

Loading

Tag: Tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa

Related Posts


Home » Danh Ngôn Cuộc Sống » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top
Tổng số online