Hãy để lý trí kéo bạn dậy

Hãy để lý trí kéo bạn dậy

Hãy để lý trí kéo bạn dậy

Loading

Hãy để lý trí kéo bạn dậy

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy.
-
When life knocks you down, try to land on your back. Because if you can look up, you can get up. Let your reason get you back up.
 

Les Brown

Loading

Tag: Hãy để lý trí kéo bạn dậy

Related Posts


Home » Danh Ngôn Cuộc Sống » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top