Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào

Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào

Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào

Loading

Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào

Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào.

Excess of joy is harder to bear than any amount of sorrow.

Balzac

Loading

Tag: Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào

Related Posts


Home » Danh Ngôn Cuộc Sống » Danh ngôn Tiếng anh » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top